Helena Wallberg

leg psykolog

leg psykoterapeut

Välkommen, jag heter Helena Wallberg. Jag är en privatpraktiserande barnpsykolog och psykoterapeut verksam i Stockholm. Jag har lång erfarenhet av stöd och behandling till barn, ungdomar och föräldrar och erbjuder samtal, psykoterapi, föräldrarådgivning och handledning.

Barnpsykolog Helena Wallberg
Stöd och behandling till barn och föräldrar

Jag har arbetat som barnpsykolog i Stockholm med barn, ungdomar och föräldrar i över 20 år inom skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin. Mitt arbete utgår till stor del från ett mentaliseringsorienterat perspektiv. Mentalisering är en mänsklig förmåga som handlar om att förstå andra människors beteende utifrån bakomliggande känslor och intentioner men också att kunna reflektera över hur det egna beteendet påverkar andra. När det gäller föräldraskap så visar forskningen att föräldrars förmåga att reflektera över sitt eget föräldraskap har ett positivt samband med en trygg anknytning.
Jag har även särskild erfarenhet av neuropsykiatrisk problematik, både av utredning av barn och ungdomar och föräldrastöd riktat till föräldrar till barn med en neuropsykiatrisk diagnos. 

Tjänster

Samtal

Jag erbjuder olika former av samtal, bland annat enskilda samtal med barn och ungdomar och familjesamtal. I enskilda samtal med barn och ungdomar är utgångspunkten att de ska få möjlighet att uttrycka sina tankar, känslor och erfarenheter. I samtal med barn och ungdomar använder jag olika material för att underlätta för dem att uttrycka sig.

Jag erbjuder även familjesamtal som utgår från den situation eller frågeställning som ni vill ha hjälp med. Här ges varje familjemedlem möjlighet att ge sin bild av situationen. Ett familjesamtal skapar även utrymme för alla familjemedlemmar att delta och lyssna på varandra vid samma tillfälle. Målet är att ni som familj ska få större förståelse för varandras upplevelser och beteenden.

Psykoterapi

Psykoterapi är en psykologisk behandlingsmetod där vi tillsammans formulerar en förståelse av problemet och sedan kommer överens om ett gemensamt mål med behandlingen. Jag erbjuder främst tidsbegränsad psykoterapi för barn och ungdomar med parallella föräldrasamtal. Barn och ungdomar som är nedstämda och oroliga kan vara hjälpta av en tidsbegränsad psykoterapi för att må bättre. Ett annat mål med psykoterapi för barn och ungdomar är att förstå sig själv och sina känslor och reaktioner bättre särskilt om känslorna ställer till det för barnet och ungdomen i vardagen. En psykoterapi kan då  förhoppningsvis bidra till att barnet och ungdomen kan hantera känslorna på ett annat sätt så att vardagen blir lättare.

Föräldrarådgivning

Som förälder kan du behöva utrymme för att tala om din oro, dina funderingar, relationen mellan dig och ditt barn eller den situation som uppstått i er familj. Vissa föräldraskap kan också vara mer krävande än andra, till exempel om man har ett barn med en neuropsykiatrisk diagnos. Ibland kan man som förälder ha svårare att hantera eller hjälpa barnet med vissa känslor eftersom det är något man själv har svårt med, till exempel oro eller ilska. Ibland behöver man som förälder hjälp att förstå vad som kan ligga bakom barnets beteende. Jag bidrar till samtalet med min kunskap och erfarenhet både av barn och tonåringars utveckling och min erfarenhet av att arbeta med anknytning mellan föräldrar och barn. Det är viktigt att veta att det går att reparera när relationer och samspel mellan föräldrar och barn kört ihop sig.  

Så här går det till

Vi träffas på ett första besök, ni får själva bestämma vilka ni vill ska vara med. Många föräldrar föredrar att komma själva första gången, andra tycker att det är viktigt att även barnet eller ungdomen får komma till tals. Ibland vet ni redan vad ni vill ha hjälp med och på vilket sätt och ibland gör jag tillsammans med er en bedömning om vad som skulle vara hjälpsamt utifrån vad som framkommit vid första samtalet. Ibland behövs det fler bedömningssamtal, upp till tre stycken innan vi vet vad som skulle vara hjälpsamt och ibland vill föräldrar bara ha ett rådgivande besök.

Handledning och konsultation

Jag erbjuder även handledning och konsultation till arbetsgrupper inom socialtjänst, skola, psykiatri, barn- och mödrahälsovård. Handledning och konsultation syftar till att skapa utrymme för reflektion och avlastning för medarbetare och därmed möjliggöra professionell utveckling samt säkerställa kvalitet i arbetet.

Om mig

Ea
  • Legitimerad psykolog sedan 1999
  • Legitimerad psykoterapeut, inriktning barn och ungdomar sedan 2018.
  • Vidareutbildning inom Mentalisering på Anna Freud Centre i London och Ericastiftelsen i Stockholm.
  • Certifierad gruppledare Circle of Security (Trygghetscirkeln)
  • Pågående handledarutbildning inriktning Klinisk psykologi vid Karolinska Institutet i Stockholm.
  • Konsultuppdrag för Moment psykologi och SMART psykiatri
  • Arbetat som skolpsykolog i Nacka kommun och psykolog inom socialtjänsten i Stockholms stad. De senaste åren har jag arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm både som kliniker och biträdande enhetschef.
  • Medförfattare till boken ”Tonårsliv” (Bonniers Förlag) tillsammans med Maria Stephenson.

Kontakt

Mail

Maila mig på helena@helenawallberg.se Observera att all kommunikation sker med total sekretess.

Mottagning

Jag tar emot på Skeppargatan 19 i Stockholm (tunnelbana Östermalmstorg eller buss 69 och 76). Avbokning ska ske minst 24 timmar innan avtalad tid. Avbokning som sker efter det debiteras med fullt belopp. 

© Psykolog Helena Wallberg AB 2021. Läs om cookies och integritespolicy här